Khu CNC Hòa Lạc hơn 200ha tắc giải phóng mặt bằng

Video - 29/08/2020

Các hộ dân còn lại trong Khu CNC Hòa Lạc cho biết hiện rất mong muốn sớm được giải quyết thủ tục đền bù GPMB để ổn định cuộc sống, trả mặt bằng cho Khu CNC.
Thực hiện: LÊ SÁNG