Doanh nghiệp bất động sản kiến nghị tháo gỡ khó khăn

Video - 29/03/2020

Doanh nghiệp bất động sản kiến nghị tháo gỡ khó khăn. Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển ổn định và bền vững được các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chia sẻ tại hội nghị trao đổi sáng ngày 18/02.