Chấn chỉnh quản lý 2 phí bảo trì nhà chung cư

Video - 15/08/2020

Dự thảo sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh nhưng vướng mắc trong quản lý 2% phí bảo trì nhà chung cư thời gian qua.

T/h: Lê Sáng

Tiêu điểm