Bình Dương: Nỗ lực tạo quỹ đất sạch

Đăng ngày 30/01/2015 00:00:00

Bình Dương là một trong số ít các tỉnh, thành được Chính phủ phê duyệt sớm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020 và công bố công khai theo quy định.

Nhằm phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu đưa địa phương trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là đô thị loại I trực thuộc Trung ương vào năm 2020, Bình Dương tiếp tục chuyển mục đích sử dụng 33.900 ha đất nông nghiệp để phân bổ phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp là 5.200 ha, diện tích các khu thương mại, dịch vụ là 1.000 ha, xây dựng cơ sở hạ tầng 8.300 ha, mở rộng và hình thành các khu dân cư mới 2.300 ha. Diện tích đất nông nghiệp còn lại 174.480 ha tập trung chủ yếu để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày phục vụ nguyên liệu cho sản xuất và hình thành các khu nông nghiệp kỹ thuật cao.

Để thực hiện tốt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nêu trên, Bình Dương đã thực hiện một số chính sách và giải pháp chủ yếu như: Kịp thời ban hành các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo hướng sát với giá thị trường và có lợi hơn cho người bị thu hồi đất, đời sống khu tái định cư mới tốt hơn nơi ở cũ; giá đất Nhà nước cho nhà đầu tư thuê chỉ bằng chưa đến 1/2 đối với ngoài Khu công nghiệp và chưa đến 2/3 đối với trong Khu công nghiệp so với các tỉnh, thành trong khu vực.


Bình Dương hầu như không có tiêu cực của cán bộ trong ngành quản lý đất đai.

Hiện nay Bình Dương có phát triển quỹ đất sạch trên 2.800 ha trong đó KCN là 2.300 ha, và diện tích ngoài KCN là 500 ha. Trong các KCN, diện tích cũng được quy hoạch chi tiết, đa dạng từ 0,3 ha đến 10 ha hoặc lớn hơn với giá thuê linh hoạt, đã hình thành các khu công nghệ cao, khu công nghiệp hỗ trợ… nhằm giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn quy mô, ngành nghề, giải pháp bảo vệ môi trường trong phương án đầu tư cho phù hợp.

Quy trình, thủ tục về đất đai được công bố, công khai đầy đủ, thời gian thực hiện đều giảm hơn so với Trung ương quy định; Tổ tư vấn nghiệp vụ về đất đai tại bộ phận một cửa và một cửa liên thông, các đường dây nóng và các chuyên mục pháp luật, hỏi đáp, dịch vụ công đều công khai trên địa chỉ website http://stnmt.binhduong.gov.vn. Chính vì vậy, việc khiếu nại, tranh chấp đất đai đã giảm dần và tỷ lệ giải quyết công việc hàng năm đều đạt trên 96%. Trong đó, hầu như không có tiêu cực của cán bộ trong ngành quản lý đất đai.

Đến cuối năm 2014, Bình Dương đã cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất đạt trên 99% số diện tích đất cần cấp.

Có thể nói, thời gian qua mặc dù còn có một số khó khăn và tồn tại nhất định, nhưng Bình Dương từng bước đã khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên đất, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư nên đất đai thật sự đã trở thành nguồn lực to lớn để phát triển địa phương.

Quốc Chánh

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline: 0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự