Cơ hội nào cho Phát Đạt trên mảng bất động sản công nghiệp?

Trung tuần tháng 8, Phát Đạt đã chính thức triển khai định hướng phát triển bất động ...