Người nước ngoài “lách luật” sở hữu đất tại Việt Nam: Chính sách đi sau thực tiễn

Khu đô thị Our City Hải Phòng do người Trung Quốc làm chủ đầu tư, cư dân sinh sống tại đ&a ...

Bộ TNMT: Doanh nghiệp người nước ngoài không được nhận chuyển quyền sử dụng đất

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT cho biết, nội dung quy định tại điều 5 Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lự ...