Dự thảo sửa đổi Nghị định 43/2014: Cớ gì lại cấm phân lô bán nền?

KTS. Đỗ Viết Chiến - Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Về mặt pháp lý, không phải ...

Doanh nghiệp địa ốc phản ứng ra sao trước đề xuất cấm phân lô bán nền?

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT GP.Invest Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ ...

HoREA đề xuất xem xét lại các khu vực cấm phân lô bán nền

Những sai phạm từ phân lô bán nền chủ yếu đến từ việc quản lý lỏng lẻo của chính quyề ...

Bộ Xây dựng đề nghị nới việc phân lô bán nền

Những sai phạm từ phân lô bán nền chủ yếu đến từ việc quản lý lỏng lẻo của chính quyề ...

Cấm phân lô bán nền không giúp thị trường bất động sản phát triển

TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng Ở Mỹ, việc tách th ...

Bộ TNMT rút đề xuất cấm phân lô, bán nền ở ngoại thành

Những sai phạm từ phân lô bán nền chủ yếu đến từ việc quản lý lỏng lẻo của chính quyề ...