Thủ đô vẫn cần thêm nhiều không gian đi bộ

Phố đi bộ Hoàn Kiếm Các phố đi bộ ở khu vực trung tâm đang quá tải Thời gian gần đ& ...