MB AMC thu giữ tài sản đảm bảo - khách sạn Bavico bất thành

Đúng 10 giờ ngày 13/4, MB AMC tiếp cận khách sạn Bavico, tuy nhiên đoàn thu hồi nợ của ...

Thêm một cú “sốc” CONDOTEL

Nhóm khách hàng mua căn hộ Bavico đã đến khách sạn đòi nợ và trả lạ ...