abc xyz acb xyz abc xyz ... <Xem chi tiết >

10 M

4 lầu

5 phòng ngủ

Diện tích : 120 m2

Kích thước:

Hướng: Đông

Giá 1 tỷ 500 triệu

7 Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

xyz xyz ... <Xem chi tiết >

500 M

5 lầu

5 phòng ngủ

Diện tích : 300 m2

Kích thước:

Hướng: Tây

Giá 100 triệu

côn lôn

xyz xyz ... <Xem chi tiết >

500 M

5 lầu

5 phòng ngủ

Diện tích : 300 m2

Kích thước:

Hướng: Tây

Giá 100 triệu

côn lôn

xyz xyz ... <Xem chi tiết >

500 M

5 lầu

5 phòng ngủ

Diện tích : 300 m2

Kích thước:

Hướng: Tây Bắc

Giá 100 triệu

côn lôn